loading...
0 9

Potrivit legii 217/25 mai 2003, violenta in familie reprezinta “orice actiune
fizica sau verbala, savarsita cu intentie de un membru al familiei impotriva altui
membru al aceleiasi familii, care provoaca o suferinta fizica, psihica sexuala sau un
prejidiciu material”. Aceasta lege contribuie in mod semnificativ la evolutia
legislatiei romanesti in ce priveste protectia drepturilor omului, tinand cont de
frecventa cazurilor de violenta in familie si consecintele fizice si psihice deosebit de
grave ale acestui fenomen. Din ultimul Raport Mondial asupra Violentei si Sanatatii,
rezulta ca anual, peste un milion si jumatate de persoane isi pierd viata in urma unor
acte de violenta (procentual inseamna ca 28,8 persoane la 100.000 de locuitori) si
multe alte victime sufera din cauza comportamentelor de acest gen.
Violenta casnica a crescut alarmant in contextul unei societati generatoare de
nemultumiri si frustrari, ce ofera premisele unui comportament violent in familie.
Femeile sunt, in mod evident, parte vulnerabila din cadrul familiei, un fapt bine
demonstrat de mass-media si de statisticile existente.
Violenta domestica asupra femeilor reprezinta o amenintare permanenta,
insotita sau nu de o ranire fizica sau psihica in cadrul relatiei cu partenerul,
indiferent daca sunt sau nu casatoriti legal sau daca exista raporturi de familie intre
ei, daca au aceelasi domiciliu. Conform legii, violenta in familie reprezinta orice
actiune fizica sau verbala savarsita cu intentie de catre un membru de familie
impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca o suferinta fizica, psihica,
sexuala sau un prejudiciu material si, in acelasi timp, impiedicarea femeii de a-si
exercita drepturile si libertatile fundamentale.
Atacul fizic sau sexual poate fi insotit de intimidari sau abuzuri verbale;
distrugerea bunurilor care apartin victimei; izolarea de prieteni, familie sau alte
potentiale surse de sprijin; amenintari facute la adresa altor persoane semnificative
pentru victima, inclusiv a copiilor; furturi; controlul asupra banilor, lucrurilor
personale ale victimei, alimentelor, deplasarilor, telefonului si a altor surse de
ingrijire si protectie

Abuzul in interiorul unei familii poate lua multe forme: abuzul verbal, refuzul
accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni si familie, amenintari si atacuri
care in unele cazuri pot duce la moartea unuia dintre parteneri.
Expertii care cerceteaza aceasta problema sunt de acord ca violenta este un fenomen
larg raspandit, mult mai raspandit decat arata sondajele, pentru simplul motiv ca
unele fapte nu sunt raportate politiei sau spitalelor. In aceste familii este evidenta
izolarea sociala a sotiei de catre sotul violent, care nu doreste ca sotia lui sa aiba
relatii sociale in cadrul carora sa-si poata marturisi suferinta si eventual sa poata
primi un sprijin.
Conform legii, aceste cazuri de violenta in familie trebuie supuse medierii la
cererea partilor, mediere realizata de catre persoane specializate, prin consiliul de
familie format din rude sau de catre mediatori autorizati. Acesta mediere insa nu
opreste desfasurarea procesului penal sau aplicarea de sanctiuni pentru cei care au
savarsit abuzuri. De asemenea, legea prevede si infiintarea de Centre pentru
adapostirea victimelor violentei in familie, care sunt unitati de asistenta sociala ce
asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie,
nevoite sa fuga de acasa. In acelasi timp, este interzis accesul in incinta adapostului
a agresorului, acesta izolare a victimelor se face cu consimtamantul acestora.
Adaposturile publice sau private asigura gratuit atat victimei, cat si minorilor
aflati in ingrijirea acesteia: protectie impotriva agresorului, ingrijire medicala, hrana,
cazare, asistenta psihologica si consiliere juridica, pe o perioada determinata, pana
la rezolvarea situatiei familiale. In cazul persoanelor care nu isi pot asigura singure
cazarea si hrana, acestea vor avea drept de sedere in adapost pana la rezolvarea
acestor probleme de catre stat sau de catre organizatiile neguvernamentale, prin
cursuri de calificare profesionala. La primirea in adapost, victima este ajutata din
punct de vedere legal sa-si protejeze bunurile ramase la agresor. Acest ajutor este
gratuit, la fel ca si ingrijirea medicala si psihiatrica, oferita victimei pentru a o ajuta
sa treaca peste socul si trauma unei astfel de violente.
Insa, in acelasi timp cu adapostirea si protejarea victimei, se poate incepe
urmarirea penala si judecarea in instanta, la cererea victimei sau din oficiu, ori de
cate ori exista probe sau indicii temeinice care dovedesc ca un membru al familiei a
savarsit un act de violenta cauzator de suferinte fizice sau psihice asupra unui alt
membru.
Din studiul situatiei violentei in familie, majoritatea infractiunilor savarsite intre
membrii familiei le constituie cele de omor, tentativa de omor, loviri cauzatoare de
moarte, pruncucidere, vatamare corporala grava, vatamare corporala, viol, act sexual
cu un minor, perversiune sexuala, coruptie sexuala, incest, talharie, abandon de
familie – art. 305 Cod penal (numai litera „a” – parasirea, alungarea sau lasarea fara
ajutor, prin expunerea la suferinte fizice sau morale care se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda), rele tratamente aplicate minorului si punerea in
primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji.
Astfel infractiunea de rele tratamente aplicate minorului, prin care acesta este
pus in primejdie grava de catre parinti sau de orice persoana careia minorul i-a fost
incredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 12 ani.
Uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani iar
vatamarea corporala se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Important este
ca toate persoanele care ajung victime ale violentei in familie sa-si cunoasca
drepturile si sa apeleze cu incredere la institutiile si persoanele care le pot ajuta
(Politie, centre de adapost, avocat, medic, psiholog, familie, prieteni etc.), fara
teama si fara a-si ascunde suferinta, de care, in multe cazuri, se considera tot ele
vinovate.

SERVICIUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE 

 • Compartimentul violenţă domestica
 • Compartimentul intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri
 • Compartimentul telefonul copilului

Oradea, str. Feldioarei, nr. 13, judeţul Bihor,
Tel. 0259/ 447435,  int. 144, 142
Sef serviciu – Hexan Olimpia

Serviciul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • acordă asistenţă socială şi protecţie specială copiilor străzii, copiilor care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal, copiilor victime ale traficului de persoane şi copiilor repatriaţi, 
 • organizează şi participă împreună cu poliţia la acţiuni stradale periodice pe baza planului comun de  intervenţie, 
 • întocmeşte raportul referitor la situaţia copilului şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului sau instanţei competente stabilirea unei măsuri de protecţie pentru copiii străzii, pentru copiii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal, pentru copiii victime ale traficului de persoane şi pentru copiii repatriaţi,  
 • desfăşoară activităţi de preluare a copiilor lipsiţi de supraveghere în regim de urgenţă în centre specializate,
 • oferă servicii de consiliere socială, psihologică, educaţională şi juridică copilului şi familiei/ reprezentantului legal, 
 • efectuează demersuri în vederea reintegrării sociale a beneficiarilor de serviciilor oferite, 
 • realizează reevaluarea trimestrială a condiţiilor care au stat la baza dispunerii măsurilor de protecţie specială faţă de beneficiarii serviciilor oferite,  
 • se deplasează pe teren, în mod frecvent, în vederea evaluării situaţiei părinţilor şi a copiilor;
 • îndrumă metodologic reprezentanții serviciului public de asistență socială de la nivel local în activitatea lor curentă de identificare și evaluare a copilului și familiei acestuia, precum și în activitatea de planificare și monitorizare a intervenției;
 • pot însoți reprezentantul serviciului public de asistență socială de la nivel local, la solicitare expresă și temeinic  motivată a acestuia, la efectuarea vizitelor în teren, atunci când situația o impune;
 • desfăşoară campanii de informare pe problematica copiilor străzii, a copiilor care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal,  a copiilor victime a traficului de persoane şi a copiilor repatriaţi,  
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu organisme private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei sociale şi a drepturilor copilului, 
 • asigură întervenţia în regim de urgenţă pentru cazurile preluate prin intermediul Telefonul copilului si semnalarea cazurilor de urgenţă, 

         Compartiment violenţă domestica care îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 • asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;
 • monitorizează cazurile de violenţă în familie din judeţul Bihor;
 • identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/ mediere;
 • coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Bihor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul combaterii violenţei în familie sau cu operatorii economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită în vederea facilitării accesului persoanelor la servicii, măsuri şi prestaţii de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului.

         Compartiment intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri care îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • verifică şi soluţionează toate sesizările privind cazurile de abuz, neglijare şi exploatare;
 • asigură intervenţia specializată în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului şi luarea măsurilor necesare pentru protecţia acestuia;
 • propune plasamentul în regim de urgenţă a copiilor atunci când situaţia o impune;
 • sesizează instanţa judecătorească în situaţia în care consideră că viaţa şi securitatea copilului sunt primejduite în familie, prin decăderea totală sau parţială a părinţilor ori a unui dintre ei din exerciţiul drepturilor părinteşti;
 • sesizează instanţa judecătorească solicitând emiterea unei ordonanţe presedenţiale de plasare a copilului în regim de urgenţă în termen de 48 de ore de la data la care directorul general al D.G.A.S.P.C. a dispus această măsură, în cazul în care persoanele fizice care au în îngrijire sau asistenţă protecţia unui copil refuză sau împiedică în orice mod efectuarea verificărilor datorate existenţei unui motiv temeinic care să suţină posibilitatea unei situaţii de pericol iminent pentru copil, datorită abuzului, neglijării;
 • coordonează intervenţia în situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor şi persoanelor aflate în nevoie;
Compartimentul telefonul copilului
0259/983
Indeplineşte următoarele atribuţii:realizează preluarea semnalărilor telefonice cu privire la situaţiile de abuz, neglijare, exploatare şi a oricăror forme de violenţă asupra copilului, precum şi a celor de violenţă în familie;desfăşoară activităţi de evaluare a nevoilor imediate ale apelantului, riscul şi gravitatea situaţiei de abuz, neglijare, exploatare şi orice formă de violenţă asupra copilului, precum şi a celor de violenţă în familie;desfăşoară activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al  copiilor expuşi la abuz, neglijare, exploatare şi orice formă de violenţă, precum şi a victimelor violenţei în familie;furnizează beneficiarului informaţii adecvate nevoilor sale şi îl îndrumă către serviciile corespunzătoare;desfăşoară activităţi de asistenţă şi consiliere telefonică pentru depăşirea situaţiilor de criză;dezvolta reţeaua de intervenţie prin informare şi relaţii cu comunitatea;realizează materiale promoţionale adresate comunităţii care să conţină informaţii relevante despre rolul serviciului în comunitate, accesarea lui şi modul de funcţionare;asigură beneficiarului suportul emoţional şi informaţional necesar în condiţii de confidenţialitate în ceea ce priveşte identitatea lui şi situaţia expusă sau semnalată;contactează  telefonic echipa mobilă din cadrul Serviciului de interventie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, căreia îi expune situaţia, pentru a se deplasa în teren în vederea realizării evaluării şi a intervenţiei de urgenţă;

sursa www.dgaspcbihor.ro
posted by Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *